Share |

KOTIPALVELU, HENKILÖKOHTAINEN APU JA PALVELUSETELIT

Aito KOSKETUS kotipalvelu tarjoaa yksilöllistä ja luotettavaa kodinhoitoa ja hoivaa, aina asiakkaan ehdoilla ja hänen palvelutarpeensa sekä elämäntilanteensa huomioon ottaen.

Palvelut painottuvat kuntouttavaan työotteeseen, jolla asiakkaan toimintakykyä parantamalla pyritään auttamaan häntä selviytymään jokapäiväisistä arkiaskareista paremmin ja tuetaan omaisen jaksamista lähimmäisen hoidossa.

Sosiaalihuoltopalveluna on sinulla ja perheelläsi on oikeus saada palvelua silloin, kun toimintakykysi on heikentynyt esim. iän, elämäntilanteen, raskauden, uupumuksen tai sairauden vuoksi ja tarvitset apua esim. siivouksessa, kotitöissä, kylvetyksessä tai lastenhoidossa. Palvelu on tällöin edullisempi arvonlisäveron ollessa 0%. Voit kysyä  luottamuksella apua tilanteeseenne.

Palvelusetelit

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut- kuntayhtymä (Kymsote) aloitti toimintansa 1.1.2019, jossa yrityksemme on mukana hyväksyttynä palvelusetelituottajana. Yritys on hyväksytty seuraavissa palveluseteleissä:

  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Omaishoidon tuen palveluseteli alle 65-vuotiaat
  • Omaishoidon tuen palveluseteli yli 65-vuotiaat
  • Säännöllinen kotipalvelu
  • Tilapäinen kotipalvelu
  • Henkilökohtainen apu

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut toteutetaan setelin käyttötarkoituksen mukaan, jonka KYMSOTE on  määritellyt asiakkaalle.

Kotipalvelu

Kotipalveluun kuuluu tukipalvelut sekä perushoito, hoiva ja huolenpito. Esim. avustaminen aamu/iltatoimissa, suihkutukset, asiointipalvelut, pyykkihuoltoa, siivoukset, ruoanlaittoa, ulkoilussa avustaminen, lapsen hoitopalvelut, ikkunoiden pesu, vanhemmille ihmisille myös ATK-opastusta, piha- ja puutarhanhoitoa, lumityöt sekä lemmikkien hoitoa jne.

Henkilökohtainen apu

  1. Välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei selviä niistä itse.
  2. Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle.
  3. Vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus.

vaari_ja_hilla.jpg

Katso asiaan liittyviä tärkeitä sivustoja:

Vammaispalvelujen käsikirja/Tuki ja Palvelut

KYMSOTE/ kotihoito/Kotipalvelu

www.vero.fi kotitalousvähennys

Muista kotitalousvähennysoikeus!

vaari_ja_matti_merenrannalla.jpg