Share |

KOTIPALVELU JA HENKILÖKOHTAINEN APU

Aito KOSKETUS kotipalvelu tarjoaa yksilöllistä ja luotettavaa kodinhoitoa ja hoivaa, aina asiakkaan ehdoilla ja hänen palvelutarpeensa sekä elämäntilanteensa huomioon ottaen. 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut- kuntayhtymä (Kymsote) aloitti toimintansa 1.1.2019, jossa yrityksemme on mukana hyväksyttynä palvelusetelituottajana. Yritys on hyväksytty seuraavissa palveluseteleissä:

  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Säännöllinen kotipalvelu
  • Tilapäinen kotipalvelu
  • Henkilökohtainen apu

Kotipalvelu

Kotipalveluun kuuluu perushoito, hoiva ja huolenpito. Esim. kylvetykset, asiointipalvelut, pyykkihuoltoa, ruoanlaittoa, ulkoilussa avustaminen, lapsen hoitopalvelut, vanhemmille ihmisille myös ATK-opastusta, piha- ja puutarhanhoitoa, lumityöt sekä lemmikkien hoitoa jne.

Henkilökohtainen apu

  1. Välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei selviä niistä itse.
  2. Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle.
  3. Vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus.

vaari_ja_hilla.jpg

Katso asiaan liittyviä tärkeitä sivustoja

Henkilökohtainen apu

www.vero.fi kotitalousvähennys

Muista kotitalousvähennysoikeus!

vaari_ja_matti_merenrannalla.jpg