Share |

HEVOSTOIMINTA

MinD – voimauttava hevostoiminta ® on hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä, jossa hevonen toimii voimauttavana tekijänä. Säännöllisessä pienryhmätoiminnassa työskentely tapahtuu hevos-/tallikontekstissa, voimavarakeskeisellä työotteella. Toiminnassa yhdistyy vertaistuki, luottamuksellinen ilmapiiri, vuorovaikutus ja voimavarakeskeisyys yhdessä ryhmäläisten kanssa, ohjaajan ohjaamana. Ohjaajana toimii MinD - koulutuksen käynyt sosiaali- ja hevosalan ammattilainen, joka ohjaa ryhmää koulutus- ja kokemushistorian sekä kontekstuaalisuudentajun kautta.

Kohderyhmissä asiakkaat ovat yli 13-vuotiaita, 3-4 henkilön ryhmiä, jossa osallistujat kykenevät sanoittamaan ja tunnistamaan tunnetiloja. MinD – ryhmässä toiminta perustuu yksilön subjektiiviseen voimaantumis-, kuntoutumis- ja muutosprosessiin. Ryhmä voidaan koostaa toiveiden mukaisesti siten, että asiakkailla on työskentelyn kannalta samanlainen kokemushistoria, elämäntilanne, toimintakyky tai toimintakykyyn liittyviä haasteita. Tällöin voidaan jakaa yhteisiä kokemuksia ja niiden pohjalta rakentaa tulevaisuutta eteenpäin, vuorovaikutusharjoitteita hyödyntäen. Ryhmäläisiltä ei edellytetä aiempaa kokemusta hevosten kanssa toimimisesta. Käytettävät hevoset mahdollistavat ryhmäläisille voimauttavan kokemuksen toiminnan aikana.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta / muu hevostoiminta mahdollistaa yksilön tai pienryhmän kanssa tapahtuvaa toimintaa hevos- ja talliympäristössä. Tässä painopisteenä on elämyksellisyys, toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja dialogisuus. Hevostoiminta voi tapahtua säännöllisesti tai olla yksittäinen tallivierailu, yksilön tai ryhmän tarpeet huomioiden. Alaikärajaa ei ole, pienten lasten kohdalla huoltaja tai muu aikuinen osallistuu mukaan toimintaan. Hevostoiminta soveltuu myös erityistä tukea tarvitseville henkilöille yksilöohjauksena, jolloin yksilölliset tarpeet ja kommunikointi pystytään toteuttamaan ilman häiriötekijöitä, esimerkiksi tukiviittomien, toiminnanohjauskuvien tai kommunikointikansion kautta. Oma avustaja tai tulkki osallistuu mukaan toimintaan. Hevostoimintaan voi osallistua myös henkilö, joka haluaa opetella rauhassa ja omaan tahtiin hevosen kanssa toimimista, mutta ei uskalla tai pysty osallistumaan vielä ratsastuskoulun ohjattuun toimintaan. Pehmeän ja yksilöllisen alun jälkeen harrastusta voi jatkaa eteenpäin tavoitteellisemmin.

Hevostoiminta tähtää niin yksilö- kuin ryhmätasolla hyvinvoinnin tukemiseen, elämänhallinnan parantamiseen, arjessa jaksamiseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Toiminnassa edetään aina yksilön ja ryhmän mukaan, toimintatavat ja harjoitteet muodostuvat tarpeiden mukaan, jolloin automaattisesti samaa sapluuna ei käytetä kaikilla ryhmillä. Lähtökohtaisesti toiminnassa harjoitteet eivät liity ratsastuksen opettamiseen tai opetteluun, mutta joidenkin ryhmien kohdalla voidaan edetä siihen, että osa harjoituksista tehdään hevosten kanssa ratsain tai ajaen. Hevostoiminta tapahtuu yhteistyötallilla, 20km Kouvolan keskustasta.

Esimerkkejä ryhmistä: keskittymisvaikeuksia koulussa-ryhmä, koulupudokkaiden ryhmä, lastensuojelun asiakasryhmät, työelämässä olevat väsyneet äidit/isät, nuorten äitien/isien ryhmä, kehitysvammaiset, voimaa työelämään-ryhmä osa-aika/kokoaikatyössä oleville, mielenterveyskuntoutujat, lapsensa menettäneet, omaishoitajat, maahanmuuttajat jne.

Hevostoiminnasta vastaava ohjaaja
Jenni Suhonen
sosionomi/lastentarhanopettaja (amk), hevosenhoitaja/hevosharrasteohjaaja, sosiaalipedagoginen hevostoiminta-ohjaaja ja tallimestarin erikoisammattitutkinto (lopputyötä vaille), MinD-hevostoiminta ohjaaja-opiskelija (2018-2019)

Lisätietoja aiheesta:
http://www.mind-ohjaajat.fi/
https://www.hevostoiminta.net/1